۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد    تعداد بازدید : 808

 

وابستگی سازمانی مرکز

 

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

:Affiliation

Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran