۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد    تعداد بازدید : 1366

 

 

برنامه راهبردی مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت (۱۳۹۵- ۱۳۹۳)


 

مقدمه: رویدادهای منتظره و غیر منتظره در عرصه جهانی عکس العمل های آگاهانه و بر اساس اصولی معین را از سوی سازمان ها و جوامع طلب می کند. از آنجا که نظام سلامت یکی از نظام هایی است که دستخوش تغییر و تحول بسیار می باشد، برای همگام ساختن این نظام با تحولات جهانی و رسیدن به بالاترین سطح کارایی و اثربخشی نیازمند تحلیل درست و دوراندیشانه از مجموع عوامل بهبود است. بنابراین مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت با درک این امر مهم، وجود برنامه و برنامه ریزی را ضروری می داند.

 

 


 اهداف:   اهداف آموزشی:
 

 • برگزاری ۳۰۰ جلسه هم اندیشی حداقل در چهار زمینه فعالیت مرکز آینده پژوهی،    فلسفه سلامت، فقه الحدیث سلامت، سیاستگذاری سلامت
   
 • برگزاری ۱۵۰ ژورنال کلاب در حداقل چهار زمینه فعالیت مرکز آینده پژوهی، فلسفه سلامت، سیاستگذاری سلامت
   
 • برگزاری دوره دیپلمای تخصصی به صورت حضوری در دو زمینه فعالیت مرکز برای ۱۰نفر                                                                                                                                         
 • برگزاری ۳ دوره کوتاه مدت آموزشی به صورت آموزش مجازی
 • تولید ۱۰۰ ساعت محتوا از طریق تهیه مولتی مدیا در دو زمینه فعالیت مرکز
 • همکاری در برگزاری ۵ کارگاه ملی آموزشی در زمینه آینده پژوهی در سلامت، فلسفه
   
 • تربیت ۸ نیروی توانمند در قالب دکترای تخصصی پژوهی در چهار زمینه فعالیت 


   اهداف پژوهشی:
 

 • برگزاری دو کرسی نظریه پردازی به ویژه در موضوع فلسفه سلامت و مبانی طراحی نظام سلامت جمهوری اسلامی
 • برگزاری سه نشست ملی آینده پژوهی در سلامت، فلسفه سلامت، سیاستگذاری
 • برگزاری یک سمینار بین المللی در حوزه سیاستگذاری
 • همکاری در نشر ویژه نامه تخصصی  در دو زمینه فعالیت مرکز آینده پژوهی در سلامت، و تامین مالی
 • حوزه سلامت از طریق مجله IJHPM و همچنین همکاری در نگارش نشریات ناب وسپید
 •  تالیف و گردآوری ۱۲ کتاب پژوهشی-تالیفی مرتبط با حیطه های آینده پژوهی، سیاستگذاری در سطح استان، پوشش همگانی خدمات، پژوهش عملیاتی
 • انجام ۱۲ طرح تحقیقاتی ملی براساس کرسی های تعریف شده به صورت سالانه
 • فلسفه سلامت،  طراحی ساختار آینده پژوهی در فرهنگستان علوم پزشکی، مرور اسنادی آینده پژوهی در اسناد بالا دستی، آینده نگاری علوم سلامت، برنامه توسعه ششم بخش پویش محیطی، افق یابی فناوری های سلامت، ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تحلیل صورت های مالی دانشگاه های علوم
 • پزشکی، پایلوت پوشش همگانی خدمات در استان کرمان، شاخص های عدالت در سلامت استان، سیاست های جمعی
 • کسب ۱۲۰۰ امتیاز پژوهشی از محل مقالات به طور سالانه با تاکید بر کرسی های تعریف  شده به ویژه آینده پژوهی، فلسفه سلامت و حکمت اسلامی، سیاستگذاری

 
   اهداف ارایه خدمات مشاوره به سازمانها و نهادهای متقاضی در سطح کشور و منطقه:

 

 •  تدوین حداقل ۱۲ بسته سیاستی مرتبط با حوزه های فعالیت به ویژه سیاستگذاری واصلاحات نظام سلامت
 •  تدوین حداقل ۵ نقشه راه مرتبط با حوزه های فعالیت
 • تدوین۵ برنامه راهبردی مرتبط با حوزه های فعالیت
 • تدوین ۱۲ برنامه های مداخله ای مبتنی حل مساله مرتبط با حوزه های فعالیت
 • ارایه ۱۰۰۰ ساعت مشاوره تخصصی مرتبط با حوزه های فعالیت

 
    راهبرد ها:

 

 • طی نمودن مناسب مرحله استقرار برنامه و فراهم آوردن زیرساختها
 • ارتقای جایگاه شورای پژوهشی مرکز به عنوان شورای هماهنگی خوشه ها و کرسی های پژوهشی مرکز و افزایش اختیارات و استقلال این خوشه ها
 • فراهم آوردن شرایط لازم جهت فعالیت یکچارچه خوشه ها و کرسی های پژوهشی با یکدیگر و در کنار سایر مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
 • تکمیل نمودن نیروی انسانی پژوهشگر  و پژوهشگر پشتیبان
 • تعامل و بکارگیری از ظرفیت انجمن های علمی و صنفی مرتبط با حوزه فعالیت های مرکز
 • فراهم نمودن تسهیلات و تجهیزات لازم در ارتباط با ماموریت و اهداف مرکز
 • افزایش پاسخگویی و شفافیت بین اجزا مختلف مرکز و پژوهشکده
 • برگزاری جلسات مشترک شورای پژوهشی مرکز و پژوهشکده
 • تدوین فرایندهای کاری و شرح وظایف حوزه های مختلف مرکز
 • تدوین نقشه راه، برنامه راهبردی و عملیاتی مرکز در سطح خوشه های تحقیقاتی
 • ارایه گزارشات مالی مرکز براساس پروژه ها و فعالیت کلی مرکز به صورت سالانه در سطح پژوهشکده
 • ارایه گزارش ارزیابی عملکرد مرکز و خوشه های تحقیقاتی به صورت فصلی و سالانه در سطح پژوهشکده
 • ایجاد حساب مالی مرکز جهت تسهیل انجام امور مالی و اداری
 • استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار های لازم در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی
 • برقراری ارتباطات مناسب با ذی نفعان مختلف در سطح کشور و منطقه
 •  استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار های لازم به ویژه راه اندازی وب سایت مرکز و بروزرسانی آن، استفاده از فضای مجازی و نشست های مجازی (ویدیو کنفرانس)، پرتال پیامک
 • برگزاری نشست ها و همایش های مشترک با سایر مراکز مرتبط در سطح ملی و منطقه‌ای
 • ترویج اهمیت نتایج پژوهش های صورت گرفته  در تصمیم گیریهای حوزه سلامت
 • ترویج دانش مرتبط با فعالیت های مرکز در سطح مرکز، کشور و منطقه
   
 • توانمندسازی و افزایش دانش اعضای مرکز در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت مرکز
 • توانمندسازی و افزایش دانش سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه سلامت در زمینه موضوعات مرتبط  با حوزه فعالیت مرکز
 • توانمندسازی و افزایش دانش سایر گروه های ذینفع حوزه سلامت در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت مرکز
 • جذب دانشجو در مقطع دکترای تخصصی و دوره های تخصصی کوتاه مدت دیپلما و فلوشیپ در رشته های مرتبط در سطح ملی و منطقه ای
 • توسعه کمی و کیفی انجام پژوهش های مرتبط در مرکز
 • تعیین حوزه های مختلف کاری مرکز در قالب کرسی های پژوهشی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
 • تقویت تیم های مجری پروژه ها در مرکز و خارج از مرکز
   
 • مشارکت در انجام طرح های کشوری مرتبط با حوزه های فعالیت مرکز
 • مدیریت مناسب پروژه ها و نظارت بر میزان پیشرفت طرح ها
 • مدیریت مناسب انتشار نتایج طرح ها در قالب کتاب، مقاله،....
 • توسعه خدمات مشاوره ای با سازمان ها و مراکز ذی نفع
 • شناسایی و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با دفاتر تحقیق و توسعه سازمان ها و مراکز ذی نفع
 • گسترش تفاهم نامه ها با سازمان ها و مراکز ذینفع
 • گسترش پروژهای تحقیقاتی، آموزشی و ارایه راحل با سازمان ها و مراکز ذینفع
 • برگزاری کارگاه های توانمند سازی با ذینفعان
 • تشکیل خوشه های تحقیقاتی مشترک با سازمان‌ها

 

افق زماني برنامه ريزي استراتژيك

 

با توجه به شرايط داخلی و محيط پيرامون مرکز، به نظر مي رسد كه مناسب ترين افق براي برنامه ريزي استراتژيك مرکز، 5 سال باشد

 

 

 اطلاع رسانی در مورد برنامه ریزی استراتژیک

 

 • اطلاع رسانی به کرسی ها

         ایجاد ارتباط و هماهنگی با مسئولین کرسی ها از طریق آقای دکتر مهرالحسنی

         ایجاد ارتباط و هماهنگی با رابطین کرسی ها و ارسال ایمیل از طریق خانم امامی

 

 • انتشار مطالب پيرامون برنامه ريزي استراتژيك و گزارش جلسات تدوين برنامه به صورت هفتگی در جلسات مرکز

 

 • نصب بيانيه رسالت مرکز در يك نقطه مناسب كه در مقابل ديد همگان قرار گيرد

 

 • انتشار ميزان پيشرفت كار برنامه ريزي استراتژيك در سایت مرکز

 

 • اطلاع رساني به كاركنان در جلسات مرکز
نظر شما :
captcha